Vlastné grafické pracovisko, digitálna maľba, retuš, …

Reklamný polep automobilov, výkladov, …

Strojové vyšívanie loga, aplikácie, …

Potlač športových dresov, …

Veľkoplošná digitálna tlač, samolepky, bannery, vlajky, …